Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Lapin aluehallintovirasto

Kuinka kauan oppilaiden koulumatkat kestävät ja mitkä ovat pitkien matka-aikojen syyt?

Lapissa osalla oppilaista on hyvin pitkiä koulumatka-aikoja.  Lapissa on 75 sellaista vuosiluokkien 79 oppilasta,  joilla koulumatka-aika odotuksineen kestää yli 2,5 tuntia vähintään kolmena päivänä viikossa. Pääasialliset syyt ovat yhteiskuljetuksesta johtuva odotus ja kilometreissä pitkä koulumatka.

Koulumatkan kesto ajallisesti

Lapissa kuljetusoikeuden piirissä olevista esiopetusoppilaista suurimmalla osalla matkaan ja odotuksiin kuluva aika jää alle tuntiin päivässä. Kuljetettavissa on kuitenkin 121 oppilasta, joilla tämä aika vaihtelee tunnista jopa 2,5 tuntiin päivässä, mitä voidaan pitää varsin rasittavana kuusivuotiaille lapsille.

Lapin alakoulujen (luokat 1-6) kuljetusoppilasta suurimmalla osalla koulumatka-aika odotuksineen on alle tunnin päivässä joka tapauksessa jää alle 2,5 tuntia päivässä.  Yläkouluikäisten matkat ovat alakoululaisten kuljetusmatkoja pidempiä, mikä johtuu harvemmasta kouluverkosta.

Suurimmalla osalla yläkoululaisista kuljetusmatka vaihtelee tunnista 2,5 tuntiin päivässä. Myös yläkouluikäisten koulumatkat odotuksineen ovat pääosin alle 2,5 tuntia päivässä. Erityisesti pimeänä vuodenaikana voidaan kuitenkin jo kahden tunninkin matkaa pitää varsin rasittavana ja kestoltaan sellaisena, että näillä oppilailla ei jää yhdenvertaisesti aikaa lepoon ja harrastuksiin verrattuna sellaisiin oppilaisiin, joiden koulumatka-aika on lyhyt. (Taulukko 3.8.3.1.)

 

Yli 2,5 tunnin koulumatkan ylitykset

Lapin 75:llä yläkoululaisella, joista neljä kuuluu erityisopetuksen piiriin, koulumatka-aika odotuksineen on yli 2,5 tuntia vähintään kolmena päivänä viikossa. Alakoululaisille matka-ajat jäävät tätä lyhyemmiksi.

Lapissa on 71 yleisopetuksen oppilasta ja neljä yläkouluikäistä erityisen tuen piiriin kuuluvaa oppilasta, joilla koulumatka-aika ylittää 2,5 tuntia. Tämä on noin 6,4 prosenttia yläkoulujen kuljetettavista oppilaista.

Pitkien matka-aikojen syyt

Yleisimmät syyt pitkille koulumatka-ajoille ovat yhteiskuljetuksesta johtuva odotus ja kilometreissä pitkä koulumatka.

Lapissa esiopetuksen järjestäjät ilmoittavat yleisimmiksi syiksi pitkille matka-ajoille yhteiskuljetuksesta johtuvat odotuksen ja yhtä merkittäväksi syyksi kilometreissä pitkän koulumatkan. Yksittäisissä tapauksissa taustalla voivat olla myös hankalat liikenneolosuhteet.

Perusopetuksessa selvästi yleisin syy on kilometreissä pitkä matka. Kuten esiopetuksessa myös perusopetuksessa kunnat ilmoittavat  toiseksi tärkeimmäksi syyksi yhteiskuljetuksesta johtuvan odotuksen.

 

Taulukko 3.8.3.1 Kuljetettavien oppilaiden koulumatkan kesto Lapissa lukuvuonna 2017-2018