Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Lapin aluehallintovirasto

Kuinka suuri osa esi- ja perusopetuksen oppilaista on koulukuljetusten piirissä?

Lapin esi- ja perusopetuksen oppilaista 28,3 prosenttia on koulukuljetusten piirissä.  Kuljetettavien oppilaiden osuus peruskoululaisista on lisääntynyt aikaisempiin tarkasteluvuosiin verrattuna.

Lapin peruskoululaisista 4 857 oppilasta oli koulukuljetuksen piirissä vuonna 2017. Tämä on keskimäärin 28,3 prosenttia kaikista esi- ja perusopetuksen oppilaista. Lapissa kuljetettavia on suhteellisesti enemmän kuin Manner-Suomessa, jossa kuljetuksen piirissä on keskimäärin 21,5 prosenttia oppilaista. Vain Itä-Suomen AVI-alueella kuljetettavia oppilaita on Lappia enemmän (32,3 %). Koulukuljetuksen piirissä olevien oppilaiden osuus on Lapissa lisääntynyt 0,6 prosenttiyksikköä vuoteen 2015 verrattuna. Muualla Suomessa koulukuljetettavien suhteellinen osuus on pienentynyt.

Lapissa kuljetettavien oppilaiden tilanne kunnittain vaihtelee hyvin paljon, mikä johtuu erityisesti kunnan pinta-alasta, asutusrakenteesta ja kouluverkon tiheydestä. Kaikista peruskoululaisista kuljetusten piirissä on eniten oppilaita Savukoskella (noin 71 %) ja vähiten Rovaniemellä (12,7 %). (Taulukko 3.6.3.1)

Taulukko 3.6.3.1. Esi- ja peruskoulun oppilaat kuljetuksen piirissä Lapissa vuosina 2013, 2015 ja 2017