Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Lapin aluehallintovirasto

Kuinka suuri on kuljetuskustannusten muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017 ja mitkä ovat muutoksen syitä?

Koulukuljetuskustannukset ovat noin puolessa Lapin kuntia nousseet vuodesta 2016 vuoteen 2017 mennessä ja noin puolessa  kunnista ne ovat laskeneet. Yleisimpiä syitä kustannusten nousulle ovat yleinen kuljetuskustannusten nousu ja kuljetusoppilaiden määrän lisääntyminen.  Tärkein syy kustannusten laskulle on kuljetusoppilaiden määrän väheneminen.

Manner-Suomessa koulukuljetuskustannukset ovat keskimäärin laskeneet, kuten Lapissakin, mutta monissa Lapin kunnissa kuljetuskustannusten kehitys on ollut toisen suuntaista.  Eniten kuljetuskustannukset ovat nousseet Kemissä ja laskeneet Rovaniemellä.  

Koulukuljetuskustannusten nousun tärkeimpinä syinä Lapin kunnissa ovat yleinen kuljetuskustannusten tason nousu ja se, että palveluntarjoajia on monissa tapauksissa niin vähän, että kilpailua ei synny. Taustatekijöissä on jonkin verran hajontaa kunnasta ja sen toimintaympäristöstä riippuen. Erityisesti kuljetusoppilaiden määrän lisääntyminen nähdään kunnissa syynä kustannusten nousulle. (Kuvio 3.9.3.1.)

 

Kuvio 3.9.3.1. Kuljetuskustannusten muutos Lapin kunnissa vuosina 2016 ja 2017

Lähde: Lapin aluehallintovirasto