Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Lapin aluehallintovirasto

Mitä muuta kunnat viestittävät koulukuljetuksista?

Maaseutumaisten kuntien julkisen liikenteen vuorojen vähentäminen on uhka koulukuljetusten järjestämiselle. Haja-asutusalueen kunnat ovat huolissaan julkisten linja-autovuorojen lopettamisesta, mikä voi tapahtua myös yllättäen kesken lukuvuoden. Korvaavia kuljetusmuotoja voi tällöin olla vaikea löytää.

Linja-autoliikennettä hoitavat joskus liikennöitsijät, joilla on ongelmia kaluston kanssa. Tästä tulee paljon negatiivista palautetta sekä kouluille että koulutuksen järjestäjille. 

Kilpailutuksen haasteet ovat suuria erityisesti niissä tilanteissa, joissa kilpailevia liikennöitsijöitä ei ole.