Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmä

Lapin aluehallintovirasto

Onko nuorille luotu kattava osallistumis- ja kuulemisjärjestelmä?

Nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä on asetettu jokaiseen Lapin kuntaan.

Lapissa kuntalain tavoite toteutuu siinä mielessä, että nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä on asetettu jokaiseen kuntaan. Tosin nuorisovaltuustoista yksi on kunnanvaltuuston ja neljä sivistyslautakunnan asettamia. Kuntalain mukaan nuorisovaltuusto tulee olla kunnanhallituksen asettama. (Kartta 6.6.3.1.)

Lapin kunnista kahdeksassa nuoret eivät olleet tehneet yhtään aloitetta vuoden 2017 aikana. Tilanne on suhteellisesti ajatellen sama koko maassa. (Kartta 6.6.3.2.)

Useimmissa Lapin kunnissa nuoret pääsivät osallistumaan ja vaikuttamaan vapaa-ajallaan järjestämällä itse hankkeita, projekteja tai tapahtumia taikka toimimalla nuorisojärjestöissä ja yhdistyksissä. Koko maassa tilanne oli samanlainen sillä erotuksella, että nuorten omaehtoinen toiminta oli toiseksi yleisin osallistumisen ja vaikuttamisen tapa, kun se Lapissa oli yleisin. Yksikään Lapin kunnista ei tarjonnut nuorille osallistuvaa budjetointia, vaikka se oli yksi osallistumisen ja vaikuttamisen tapa viidesosassa koko maan kuntia. Myöskin nuorisotilojen talotoimikuntia oli vähemmän kuin koko maassa keskimäärin eikä osallistuminen lapsijärjestöjen ja -yhdistysten toimintaan ollut yhtä yleistä. (Kuvio 6.6.3.1.)

 

Kartta 6.6.3.1. Nuorisovaltuustot kunnissa vuonna 2017

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 -kysely.

Kartta 6.6.3.2. Nuorten tekemät aloitteet kunnissa vuonna 2017

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 -kysely.

Kuvio 6.6.3.1. Nuorille tarjotut vapaa-ajan osallisuuden menetelmät kunnissa

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 -kysely.