Lapset laajemman varhaiskasvatuksen piirissä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon lapsia on laajemman varhaiskasvatuksen piirissä?

Lounais-Suomessa kaikkiaan 10455 lasta osallistui varhaiskasvatukseen 20-35 tuntia viikossa. Heistä 8627 (82,5 %) osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 1828 (17,5 %) käytti yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja. Kaikista palvelumuodoista eniten lapsia oli päiväkodeissa (kunta 72,1 % ja yksityinen 16,0 %). Perhepäivähoidon osuus oli 11,9 % (kunnan oma perhepäivähoito 10,5 % ja yksityinen perhepäivähoito 1,4 %).

Kaikista Lounais-Suomessa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista (N=31391) 33,3 % oli laajemman varhaiskasvatuksen piirissä. Heistä kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistui 27,5 % ja yksityiseen 5,8 %. ( Taulukko 2.7.4.1.).

Maakunnittain tarkasteltuna Satakunnassa 91,9 % laajempaan varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista oli kunnan omana toimintana toteuttamassa varhaiskasvatuksessa, kun taas Varsinais-Suomessa luku oli 79,8 %. (Taulukko 2.7.4.2.).

Palvelumuodoittain tarkasteltuna eniten lapsia oli päiväkodeissa sekä kunnallisissa että yksityisissä palveluisssa. Toiseksi eniten osallistuttiin perhepäivähoitoon. (Taulukko 2.7.4.3.).

Taulukko 2.7.4.1. Lapset laajemman varhaiskasvatuksen piirissä Lounais-Suomessa

Taulukko 2.7.4.2. Lapset kunnan ja yksityisten palveluntuottajien palveluissa

Taulukko 2.7.4.3. Lapset maakunnittain ja palvelumuodoittain