Nuorten osallistumis- ja kuulemismahdollisuuksien kehittäminen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kehitetäänkö nuorten osallistumis- ja kuulemismahdollisuuksia kunnassa?

Nuorten osallistumineen ja vaikuttamiseen liittyvän koulutuksen järjestämisessä oli Lounais-Suomen alueella suuria maakunnallista eroja, etenkin nuorille suunnatun koulutuksen osalta. Satakunnassa 52,9 % kunnista vastasi järjestävänsä nuorille suunnattua koulutusta, kun Varsinais-Suomen osuus on 74,1 %. Koko Lounais- Suomen alueen osalta eri koulutusten järjestäminen oli hieman paremmalla tasolla maan kesiarvoon verrattuna. (Kuvio 6.8.4.3)

Kuvio 6.8.4.3 LSAVI Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvän koulutuksen järjestäminen kunnissa