Lapset kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon lapsia on kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä?

Lounais-Suomen alueella 14645 lasta osallistui varhaiskasvatukseen yli 35 tuntia viikossa. Heistä 10682 (72,9 %) osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 3963 (27,1 %) käytti yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja. Tässä palvelun laajuudessa yksityisten palvelujen käyttö oli suurinta. Eniten lapsia osallistui kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen päiväkodeissa (kunnat 60,9 % ja yksityiset 23,5 %). Perhepäivähoitoon osallistui 15,7 % lapsista. (Taulukko 2.8.4.1.)

Maakunnittain tarkasteltuna Satakunnassa 76,5 % kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista oli kunnan omana toimintana toteuttamassa varhaiskasvatuksessa, kun taas Varsinais-Suomessa luku oli 71,4 %. (Taulukko 2.8.4.2.)

Palvelumuodoittain tarkasteltuna eniten lapsia oli päiväkodeissa sekä kunnallisissa että yksityisissä palveluisssa. Toiseksi eniten osallistuttiin perhepäivähoitoon. (Taulukko 2.8.4.3.).

Taulukko 2.8.4.1. Lapset kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä Lounais-Suomessa

Taulukko 2.8.4.2. Lapset kunnan ja yksityisten palveluntuottajien palveluissa

Taulukko 2.8.4.3. Lapset maakunnittain ja palvelumuodoittain