Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueilla. Alueella on kuntia yhteensä 44, joista 27 Varsinais-Suomessa ja 17 Satakunnassa. Peruspalvelujen arviointikyselyyn vastasi 42 kuntaa eli 95,5 % alueen kunnista. Vastausprosentti on erittäin hyvä.

Vuonna 2017 Lounais-Suomen alueella asui 41183 1-6-vuotiasta lasta. Heistä 12708 asui Satakunnassa ja 28475 Varsinais-Suomessa. Äidinkieleltään suomenkielisiä oli 87,7 %, ruotsinkielisiä 4,5, %, saamenkielisiä 0,02 % ja muunkielisiä 7,8 5. Lasten määrä on tarkastelujaksolla laskenut joka vuosi.

Lounais-Suomessa asuvista 1-6-vuotiaista lapsista varhaiskasvatukseen osallistui yhteensä 31391 lasta (76,2 %). Maakunnittain eriteltynä luvut olivat Satakunnassa 68,7 % ja Varsinais-Suomessa 79,6 %.

Lounais-Suomen alueella lapsista 20,0 % osallistui 20 tunnin varhaiskasvatukseen, 33,3 % laajempaan varhaiskasvatukseen ja 46,7 % kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.

Manner-Suomessa varhaiskasvatukseen osallistui 76,3 % kaikista 1-6-vuotiaista lapsista.