Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Nuorten kuuleminen ja osallistuminen toteutui Lounais-Suomen alueen kunnissa pääsääntöisesti hyvin. Nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä oli kaikissa kunnissa asetettu lain edellyttämällä tavalla. Nuorilla oli kaikissa kunnissa käytössään yksi tai useampi vaikuttamisen keino. Tulosten perusteella Satakunnassa nuorilla näytti olevan käytössä omaan käyttöön kehitettyjä vaikuttamiskanavia perinteisten aloitekanavien lisäksi. Maakunnallisia eroja löytyy myös kuntien osuuksissa, joissa nuoret olivat päässeet vaikuttamaan nuorisolain edellyttämiin asioihin hyvin tai erinomaisesti. Huomionarvoista ja parantamisen varaa Lounais-Suomen alueella on etenkin nuorten puhe- ja läsnäolo-oikeus poliittisissa päätöksentekoelimissä ja työryhmissä.