Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

 • Lounais-Suomessa varhaiskasvatukseen osallistuu 76,2 % 1-6-vuotiaista lapsista. Joka neljäs lapsi ei siten osallistu varhaiskasvatukseen. OECD-maiden keskiarvo varhaiskasvatukseen osallistumisessa on 87 %, eli ero on merkittävä. Maakuntien välillä on selkeä ero, sillä Varsinais-Suomessa varhaiskasvatukseen osallistuu 79,6 % kaikista 1-6-vuotiaista, mutta Satakunnassa vain 68,7 %, mikä on huomattavasti alle valtakunnallisen keskiarvon 76,3 %.
 • Valtaosa osallistuu kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen (78,8 %).
 • Eniten varhaiskasvatukseen osallistutaan kunnan päiväkodeissa (83,9 % % kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista. Kunnan omissa päiväkodeissa varhaiskasvatukseen osallistuu 65,1 % ja yksityisten palveluntarjoajien päiväkodeissa 18,8 % kaikista Lounais-Suomen varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista.
 • Perhepäivähoitoon osallistuu 12,6 % kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista.
 • Suurin osa eli lähes puolet varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista osallistuu kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen (46,7 %). Luku on hieman valtakunnallista keskiarvoa 51,5 % pienempi.
 • Turvapaikanhakijoita on Lounais-Suomessa varhaiskasvatuksessa vain 10 lasta eli 0,03 % kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Nykyisen lainsäädännön mukaan heillä ei ole subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen.

 

Toimenpide-ehdotukset

 • Varhaiskasvatukseen osallistumisprosentin nostamiseksi tulee kaikille lapsille tarjota maksuton 20 tunnin varhaiskasvatus.
 • Varhaiskasvatusta tulee kehittää perheiden tilanteiden ja tarpeiden näkökulmasta joustavaksi.
 • Varhaiskasvatuksen kehittämiseksi sen tilastointia tulee kehittää.
 • Varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä tulee turvapaikanhakijoiden osalta kehittää.
 • Varhaiskasvatuksen laatu ja yhdenmukaisuus tulee varmistaa kunnallisten ja yksityisten sekä eri palvelumuotojen osalta.