Turvapaikanhakijat

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon palveluissa on turvapaikanhakijoita?

Lounais-Suomessa oli kyselyyn tulleiden vastausten mukaan varhaiskasvatuksessa 10 turvanpaikanhakijalasta. Heistä 2 oli varhaiskasvatuksessa alle 20 tuntia viikossa, 7 20-35 tuntia viikossa ja 1 yli 35 tuntia viikossa. Heistä 7 osallistui kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen ja 3 yksityisten palveluntuottajien järjestämään varhaiskasvatukseen. (Taulukko 2.10.4.1.).

Taulukko 2.10.4.1. Turvapaikanhakijoiden määrä varhaiskasvatuksessa Lounais-Suomessa