Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka pitkiä ovat esiopetuksen, perusopetuksen ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden koulumatkat?

Esiopetuksen oppilaiden koulumatkat

Eniten kuljetusoikeuden saaneita esiopetuksen oppilaita oli 5–10 kilometrin matkoilla. Kahdeksalla esiopetuksen oppilaalla matka esiopetukseen on yli 20 kilometriä. Näistä kuusi oppilasta on Satakunnasta. Kyseessä on kaksi kuntaa, joissa molemmissa kunnissa kolmella oppilaalla koulumatkan pituus on 20–50 kilometrin välillä. Varsinais-Suomessa on kaksi 20–50 kilometrin luokkaan sijoittuvaa esiopetuksen oppilasta, jotka tulevat kahdesta saaristokunnasta. (Taulukko 3.7.4.1.)

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevista erityistä tukea saaneista esiopetuksen oppilaista yhdellä varsinaissuomalaisella oppilaalla koulumatka on yli 50 kilometriä. Lounais-Suomessa viiden pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan erityisen tuen esiopetuksen oppilaan koulumatka yhteen suuntaan on yli 20 kilometriä.

Perusopetuksen oppilaiden koulumatkat

Kyselyyn vastanneista kunnista eniten peruskoulun alakouluikäisiä oppilaita oli 5–10 kilometrin matkoilla. Yhdelläkään alakouluikäisellä koulumatkan pituus ei ylitä 50 kilometriä. (Taulukko 3.7.4.2.)

Myös yläkouluikäisten kohdalla eniten oppilaita oli 5-10 kilometrin matkoilla. (Taulukko 3.7.4.3.)

Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden koulumatkat

Perusopetuksen erityistä tukea saavista kuljetusoikeiden saaneista alakouluikäisistä oppilaista suurimmalla osalla matkan pituus oli alle kolme kilometriä tai 5-10 kilometriä. Yhdellä satakuntalaisella erityisen tuen oppilaalla koulumatka yhteen suuntaan on yli 50 kilometriä. (Taulukko 3.7.4.4.)

Satakunnassa on yksi erityisen tuen yläkouluikäinen oppilas, jonka koulumatka yhteen suuntaan on yli 50 kilometriä. Suurimmalla osalla yläkoulun erityisen tuen oppilaista matka yhteen suuntaan on 5–10 kilometrin välillä. (Taulukko 3.7.4.5.)

Taulukko 3.7.4.1. Kuljetusoikeuden saaneiden esiopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan, km

Taulukko 3.7.4.2. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan, km

Taulukko 3.7.4.3. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan, km

Taulukko 3.7.4.4. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden matka yhteen suuntaan, km

Taulukko 3.7.4.5. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden matka yhteen suuntaan, km