Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on tulosten valossa hyvin tarjolla nuorille.

  • Kaikissa Lounais-Suomen kunnissa on asetettu kuntalain edellyttämä nuorten vaikuttajaryhmä. Tilanne on parantunut vuodesta 2010.

  • Nuoret tekevät aloitteita vain noin puolessa Varsinais-Suomen kunnista.

  • Lounais-Suomen alueen kunnilla on käytössään laaja valikoima nuorille suunnattuja eri tiedotuskanavia. Vastaajista ainoastaan kolme ilmoittaa, että kunnassa on käytössä vain yksi nuorille suunnattu tiedotuskanava. 

  • Nuorten puhe-, ja läsnäolo-oikeus poliittisissa päätöksentekoelimissä ja työryhmissä on Lounais-Suomen alueella selvästi vähäisempää verrattuna koko maan keskiarvoon.    

 

Toimenpide-ehdotukset

  • Vahvistetaan nuorten vaikuttamismahdollisuuksia.

  • Nuorten puhe-, ja läsnäolo-oikeutta poliittisissa päätöksentekoelimissä ja työryhmissä parannetaan.