Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kuviot

Kuvio 6.6.4.1. LSAVI Nuorille tarjotut vapaa-ajan osallisuuden menetelmät kunnissa

Kuvio 6.7.4.1. LSAVI Kuntien osuus, joissa nuoret päässeet vaikuttamaan kuntalain edellyttämiin asioihin hyvin/erinomaisesti

Kuvio 6.7.4.2. LSAVI Kuntien osuus, joissa nuoret päässeet vaikuttamaan nuorisolain edellyttämiin asioihin hyvin/erinomaisesti

Kuvio 6.7.4.3. LSAVI Nuorten puhe- ja läsnäolo-oikeus poliittisissa päätöksentekoelimissä ja työryhmissä

Kuvio 6.7.4.4. LSAVI Suoran demokratian toteutuminen ja sen mahdollisuudet nuorille kunnassa

Kuvio 6.7.4.5. LSAVI Kuntien yhteistyö eri toimijoiden kanssa osallisuus- ja vaikuttamistyössä

Kuvio 6.8.4.3. LSAVI Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvän koulutuksen järjestäminen kunnissa