Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Luonnollinen väestönlisäys vaihtelee Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella suuresti. (Kuvio 2.4.4.1.) Turun seudun kunnista selkeää lisäystä vuosina 2014-2016 on ollut Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Maskussa, Paimiossa ja Ruskolla joka vuosi. Negatiivisinta väestömäärän kehitys 2014-2016 on määrällisesti ollut Porissa, Salossa ja Loimaalla. (Taulukko 2.4.4.1.)

Ruskolla ja Aurassa alle kouluikäisten (0-6 vuotiaat) osuus väestöstä nousi vuonna 2017 yli yhdeksän prosentin ja Paimiossakin alle kouluikäisten osuus oli tasan yhdeksän prosenttia väestöstä. Kustavissa alle kouluikäisten osuus jäi 3,6 ja Kemiönsaarella 5,4 prosenttiin. Satakunnassa alle kouluikäisten osuus oli Karvialla, Siikaisissa, Kokemäellä ja Säkylässä alle kuusi prosenttia. (Taulukot 2.4.4.2., 2.4.4.3. ja 2.4.4.4.)

Väestöennuste vuodelle 2030 kertoo, että alle kouluikäisten osuus on laskussa LSAVIn alueen kunnissa.  Ennusteen mukaan ainoastaan Oripäässä ja Nakkilassa alle kouluikäisten osuus on nousussa. Porissa, Ulvilassa ja Siikaisissa alle kouluikäisten osuus säilyy vuoden 2017 tasolla. (Taulukko 2.4.4.5.)

Kuvio 2.4.4.1. Syntyneiden enemmyys vuosina 2014-2016

Lähde: Thl, Sotkanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.

Taulukko 2.4.4.1. Syntyneiden enemmyys

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 2.4.4.2. Alle kouluikäisten määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.

Taulukko 2.4.4.3. Alle kouluikäisten %-osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.