Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Seutukunnittain tarkasteltuna Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella 0-28 -vuotiaiden määrä on vuosina 2014-2017 lisääntynyt vain Turun (1,5 %) ja Vakka-Suomen (0,5 %) seutukunnissa. Nuorten 0-28 -vuotiaiden määrän vähennys on ollut mainittuna ajanjaksona suurinta Salon (-6,8 %), Pohjois-Satakunnan (-6,3 %) ja Loimaan (-6,1 %) seutukunnissa. Taulukot 6.4.4.1. ja 6.4.4.2.

Taulukko 6.4.4.1. 0-28 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 6.4.4.2. 0-28 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet