Kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä

Lounais-Suomi

Toimintaympäristö

Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella on vuosina 2014-2017 tehty neljä kuntaliitosta. Kuntaliitosten myötä häviää aina toinen pääkirjasto ja muuttuu lähikirjastoksi (Lavia, Luvia, Köyliö ja Tarvasjoki). Lisäksi Porin seudulla toteutetun seutukirjastomallin seurauksena Nakkilan kirjastotointa on vuodesta 2016 hoitanut Pori eli Nakkilan kirjasto katsotaan Porin kirjaston lähikirjastoksi. Näistä järjestelyistä johtuen pääkirjastojen määrä onkin vähentynyt Satakunnassa 20 prosentilla. Vaikka vähennys on merkittävä tilastollisesti ei kirjastopalveluiden saatavuudessa tai käytössä ole ollut havaittavissa vastaavaa tilastollista muutosta. Taulukko 8.4.4.1.

Kuntaliitosten vaikutus näkyy myös sivukirjastojen määrän nousuna etenkin Satakunnassa, jossa sïvukirjastojen määrä kasvoi vuosien 2014-2017 aikana kolmella. Taulukko 8.4.4.2.

Kirjastojen aukiolotunnit, joissa henkilökuntaa on paikalla ovat vuosien 2014-2017 aikana vähentyneet Varsinais-Suomessa 13 prosentilla. Satakunnassa aukiolotunneissa ei ole tapahtunut muutosta. Taulukko 8.4.4.3.

Omatoimikirjastojen aukiolotunnit ovat moninkertaistuneet vuosina 2014-2017. Omatoimikirjastoiksi kutsutaan kirjastoja, joihin on asennettu asiakkaiden omatoimikäytön mahdollistava järjestelmä. Näitä kirjastoja voit käyttää myös varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Taulukko 8.4.4.4.

Väestön määrä- ja muutostiedot ilmenevät taulukoista 8.4.4.5. ja 8.4.4.6.

 

Taulukko 8.4.4.1. Pääkirjastojen määrä vuosina 2014-2017

Lähde: kirjasto.fi

Taulukko 8.4.4.2. Sivukirjastojen määrä vuosina 2014-2015

Lähde: kirjasto.fi

Taulukko 8.4.4.3. Kirjastojen aukiolotunnit vuosina 2014-2017, henkilökunta paikalla

Lähde: kirjasto.fi

Taulukko 8.4.4.4. Kirjastojen aukiolotunnit vuosina 2014-2017, omatoimikirjastot

Lähde: kirajsto.fi

Taulukko 8.4.4.5. 0-14 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 8.4.4.6. 0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet