Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka suuri osa esi- ja perusopetuksen oppilaista on koulukuljetusten piirissä?

Tilastokeskuksen aineiston (Kuljetusoikeuden piirissä olevien peruskoulun oppilaiden lukumäärä vuonna 2017) mukaan Lounais-Suomessa oli yhteensä 15 409 kuljetusedun piirissä olevaan peruskoulun oppilasta. Luku sisältää myös esiopetuksen. Satakunnassa kuljetusedun saavia oppilaita oli yhteensä 5 145 ja Varsinais-Suomessa 10 264. Lounais-Suomessa oli vuonna 2017 yhteensä 66 090 peruskoulun oppilasta. Kuljetusoikeuden piirissä oli siten 23,3 prosenttia kaikista peruskoulun oppilaista. Vuonna 2015 vastaava prosenttiosuus oli 23,8 ja vuonna 2013 se oli 25,3. Kuljetusoppilaiden suhteellinen osuus on siten hitaasti laskenut. Satakunnassa kuljetusoppilaiden osuus peruskoulun oppilaista oli 24,1 prosenttia vuonna 2017 ja Varsinais-Suomen maakunnassa osuus oli 22,9 prosenttia vuonna 2017.