Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Onko kunnassa vahvistetut koulukuljetuksen periaatteet/suunnitelma?

Kunnille osoitetussa kyselyssä tiedusteltiin, että onko kunnissa vahvistettu koulukuljetusten periaatteet/suunnitelmat. Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista Lounais-Suomen kunnista on olemassa vahvistetut koulukuljetuksen periaatteet tai suunnitelmat. Vain neljältä Varsinais-Suomen kunnalta ne puuttuvat. (Taulukko 3.10.4.1.)

Taulukko 3.10.4.1. Onko kunnassa vahvistettu koulukuljetusten periaatteet/suunnitelmat