Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kerätäänkö kunnassa palautetta koulukuljetuksen oppilailta ja huoltajilta?

Kyselyyn vastanneesta 35 Lounais-Suomen kunnasta 13 kunnassa ei kerätä lainkaan palautetta koulukuljetusten järjestelyistä. Vain yksi Satakunnan kunta ilmoitti keräävänsä palautetta säännöllisesti. (Taulukko 3.11.4.1.)

Taulukko 3.11.4.1. Onko kunnassa kerätty järjestelmällisesti palautetta koulukuljetusten piirissä olevilta