Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Onko nuorille luotu kattava osallistumis- ja kuulemisjärjestelmä?

Osallisuuden menetelmiä oli Lounais- Suomen alueella käytössä suurimmaksi osaksi hyvin maan keskiarvoon nähden. Eroa maan keskiarvoon verrattuna löytyy lähinnä keskustelutilaisuuksissa kuntien päättäjien kanssa sekä poliittisten nuorisojärjestöjen toiminnassa. (Kuvio 6.6.4.1)  

Kuvio 6.6.4.1 LSAVI Nuorille tarjotut vapaa-ajan osallisuuden menetelmät kunnissa