Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella esiopetusta koulun yhteydessä saaneiden määrä laski vuosien 2013-2016 aikana 17,1 prosenttia, mikä oli selkeästi enemmän kuin muiden aluehallintovirastojen alueilla. Varsinais-Suomessa muutos oli peräti -31,2 ja Satakunnassa -1,5 prosenttia. Koulun yhteydessä esiopetusta saaneiden määrä laski koko maassa 6,6 prosenttia. (Taulukko 3.4.4.1.)

7-12 -vuotiaiden määrä laski vuosina 2014-2017 LSAVIn alueella seutukunnittain tarkasteltuna eniten Pohjois-Satakunnassa (-4,7 %), Turunmaalla (-3,6 %) ja Salossa (-3,0 %). Turun seutukunnassa 7-12 -vuotiaiden osuus kasvoi mainittuna ajanjaksona 5,2 prosenttia. Kasvua tapahtui myös Rauman ja Vakka-Suomen seutukunnissa. (Taulukot 3.4.4.2. ja 3.4.4.3.)

13-15 -vuotiaiden määrissä muutokset LSAVIn alueella vuosina 2014-2017 olivat varsin suuria. Pohjois-Satakunnan seutukunnassa muutos oli -15,6 ja Vakka-Suomen seutukunnassa -7,5 prosenttia. 13-15 -vuotiaiden määrä kasvoi edellä mainittuna ajanjaksona hieman Porin ja Turunmaan seutukunnissa. (Taulukot 3.4.4.4. ja 3.4.4.5.)

Taulukko 3.4.4.2. 7-12 -vuotiaiden määrä 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.4.3. 7-12 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.4.4. 13-15 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.4.5. 13-15 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.4.1. Esiopetuksen oppilasmäärät 20.9. vuosina 2013-2016

Lähde: Kouluhallinnon tilastopalvelu Vipunen