Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella 7−12-vuotiaiden määrä on kasvanut vuosien 2014−2017 välisenä aikana 3 712 henkilöllä (Taulukko 3.4.5.1.). Kasvu on ollut suurinta Pirkanmaan alueella, jossa 7−12-vuotiaiden määrä on kasvanut jopa 1 902 henkilöllä. Pelkästään Tampereen seutukunnassa ikäryhmän koko kasvoi 1 901 henkilöllä. Suurinta ikäryhmän koon alenemista tapahtui Saarijärven-Viitasaaren seutukunnassa, jossa ikäryhmän koko pieneni 116 henkilöllä. Keskimääräinen 7−12-vuotiaiden osuus väestöstä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella oli 6,9 prosenttia (Taulukko 3.4.5.2.). Ikäryhmän osuus on kasvanut vuosien 2014−2017 välisenä aikana 0,27 prosenttiyksikköä. Osuuden muutos oli negatiivista ainoastaan Keuruun, Saarijärven-Viitasaaren ja Ylä-Pirkanmaan seutukunnissa.

Samalla aikavälillä tapahtunut 13−15-vuotiaiden määrän kehitys on ollut rauhallisempaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella (Taulukko 3.4.5.3.). Ikäryhmän koko on kasvanut 745 henkilöllä. Kasvu on ollut jälleen suurinta Pirkanmaan alueella, jossa 13−15-vuotiaiden määrä on kasvanut 380 henkilöllä. Etelä-Pohjanmaalla kehitys on kuitenkin kääntynyt tässä ikäryhmässä negatiiviseksi, ja ikäryhmän koko on pienentynyt 104 henkilöllä vuosien 2014−2017 aikana. Yksittäisistä seutukunnista ikäryhmän pieneneminen on ollut merkittävintä Jämsän seutukunnassa, jossa 13−15-vuotiaiden määrä on vähentynyt 128 henkilöllä. Keskimääräinen 13−15-vuotiaiden osuus väestöstä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella oli 3,3 prosenttia ja ikäryhmän osuus on kasvanut vuosien 2014−2017 välisenä aikana maltilliset 0,04 prosenttiyksikköä (Taulukko 3.4.5.4.).

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella esiopetus on siirtymässä yhä enemmän koulun yhteydestä päivähoidon yhteyteen (Taulukko 3.4.5.5.). Koulun yhteydessä järjestettävän esiopetuksen oppilasmäärä on vähentynyt vuosien 2013−2016 aikana 153 oppilaalla, kun taas päivähoidon yhteydessä järjestettävän esiopetuksen oppilasmäärä on lisääntynyt 895 oppilaalla samalla aikavälillä. Kehitys on nähtävissä erityisesti Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakunnissa. Erityisesti Etelä-Pohjanmaalla koulun yhteydessä järjestettävän esikoulun oppilasmäärät ovat kiihtyvässä kasvussa, ja oppilasmäärän muutos on jopa 17,4 prosenttia positiivinen. Yhteensä esikoulun oppilasmäärät ovat kasvaneet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella 742 oppilaalla. Muutos on ollut positiivista kaikissa maakunnissa.

Taulukko 3.4.5.2. 7-12 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.5.1. 7-12 -vuotiaiden määrä 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.5.3. 13-15 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.5.4. 13-15 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.5.5. Esiopetuksen oppilasmäärät 20.9. vuosina 2013-2016

Lähde: Kouluhallinnon tilastopalvelu Vipunen