Småbarnspedagogik

Hur många barn deltar i mer omfattande småbarnspedagogik?

I den svenskspråkiga småbarnspedagogiska verksamheten i de tvåspråkiga kommunerna deltar 4061 barn i mer omfattande småbarnspedagogik (över 20 h/veckan). I sydvästra Finland verkställs denna i större grad inom den privata sektorn (16,4 %) än i övriga delar av svenskfinland. Minst är andelen privata aktörer i Västra och Inre Finland (4,9 %). (tabell 10.6.1)

Den mer omfattande småbarnspedagogiken ordnas liksom småbarnspedagogik på deltid till största delen inom den kommunala verksamheten, den svenskspråkiga småbarnspedagogiken (92,3%) i högre grad än den nationella nivån (91,0%). Den vanligaste verksamhetsformen inom mer omfattande småbarnspedagogik är den som ordnas i daghem. Nationellt är det vanligare med småbarnspedagogik inom familjedagvård (13,4%) än vad det är inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, totalt (7,0 %). (tabell 10.6.2)

Tabell 10.6.1 Barn inom mer omfattande småbarnspedagogik

Tabell 10.6.2 Barn inom mer omfattande småbarnspedagogik nationellt och i svenskfinland