Paloturvallisuuden itsearviointi osana valvontatehtävää

Paloturvallisuuden itsearviointi viranomaisvalvonnassa

Valvontasuunnitelmaohjeen mukaan paloturvallisuuden itsearviointi eli omavalvonta on asiakirjavalvontaa ja se voi johtaa palotarkastukseen. Omavalvonta on yksi valvonnan keino asuinrakennuksien valvontaan. Omavalvonnan käyttö ei siirrä valvonnan vastuuta asukkaille vaan vastuu valvonnan toteuttamisesta on pelastuslaitoksella. Omavalvonnalla pyritään kiinteistönomistajan turvallisuustiedon ja -asenteiden parantamiseen. Mikäli omavalvonnan perusteella havaitaan tarpeita palotarkastukselle, voidaan sellainen tehdä tarvittaessa.

Paloturvallisuuden itsearviointi eli omavalvonta suoritetaan kohteen toimesta. Asuinrakennusten omavalvonnassa kiinteistön edustaja tarkastaa itse pelastuslaitoksen toimittaman tarkastuslistan ja opasvihkon avulla pelastuslain velvoitteiden noudattamista ja omien toimintatapojensa turvallisuutta.  Asiakas tekee omavalvonnan tarkistuslistan mukaisesti ja palauttaa sen pelastuslaitokselle.

(Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta)

Miten omavalvontaa eli paloturvallisuuden itsearviointia toteutetaan osana valvontatehtävää?

Omavalvonnan käyttö pelastuslaitoksissa

Omavalvonnan käytössä on eroja valtakunnallisesti. Pelastuslaitoksista suurin osa on ottanut käyttöönsä omavalvonnan. Kolmella pelastuslaitoksella (Lappi, Oulu-Koillismaa ja Pohjois-Karjala) se ei ole käytössä. Omavalvontaa käytetään eniten pientaloihin, joita ovat omakotitalot ja paritalot. Pelastuslaitoksista hieman alle puolet käyttää omavalvontaa myös rivi-, ja kerrostaloihin sekä vapaa-ajan asuntoihin. Näiden lisäksi omavalvontaa käytetään Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan pelastuslaitoksissa myös viljankuivaamoihin. Pirkanmaan pelastuslaitos on ainoa, joka käyttää omavalvontaa myös yleisötilaisuuksien valvontaan. (Taulukko 9.8.1 Omavalvontakohdetyypit pelastuslaitoksittain)

Omavalvontalomakkeiden arviointiprosessi ja -perusteet

Suurin osa pelastuslaitoksista nojautuu omavalvontalomakkeiden arviointiprosessissa joko pelastuslaitoksien kumppanuusverkoston valvontasuunnitelmaohjeeseen tai omaan sisäiseen ohjeistukseensa. Pelastuslaitokset, jotka käyttävät omavalvontaa, kokevat kuitenkin arviointiprosessinsa ja -perusteensa yhdenmukaisiksi aluetasolla.

Omavalvontalomakkeiden käsittelyssä on eroja pelastuslaitoksien kesken. Kun omavalvontalomake palautuu pelastuslaitokselle, sen yleensä vastaanottaa pelastusviranomainen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on ulkoistanut vastaanottamisen, jolloin tiedot toimitetaan kootusti. Muutoin omavalvontalomakkeiden vastaanotto on yleensä keskitetty koko pelastuslaitoksessa paloasemittain, työvuoroittain tai henkilöittäin. Kun omavalvontalomake saapuu, se arvioidaan ja palautumisesta tehdään merkintä käytössä olevaan valvontasovellukseen. Tämän jälkeen lomake kansioidaan, tallennetaan tai arkistoidaan joko pelastuslaitoksen oman tai isäntäorganisaation arkistointiohjeen mukaisesti. Mahdollisista puutteista ollaan yhteydessä asiakkaaseen puhelimitse tai sähköpostitse sekä tarvittaessa suoritetaan valvontakäynti.

 

Taulukko 9.8.1 Omavalvontakohdetyypit pelastuslaitoksittain

Lähde: Pelastustoimi