Lapset 20 tunnin varhaiskasvatuksen piirissä

Valtakunnallinen arviointi

Kuinka paljon lapsia on 20 tunnin varhaiskasvatuksen piirissä?

Manner-Suomen alueella 46 439 lasta (17,4 % kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista) osallistui varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa.

Manner-Suomen alueella 46 439 lasta (17,4 % kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista) osallistui varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. Heistä 40 255 (86,7 %) osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 6 184 (13,3 %) käytti yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja. Sekä kunnallisissa että yksityisissä palveluissa eniten lapsia oli päiväkodeissa (kunnat 25 294 lasta eli 56,6 % ja yksityiset 4 159 lasta eli 9,0 %). Vähiten lapsia oli perhepäivähoidossa (kunnat 2436 lasta eli 5,2 % ja yksityiset 482 lasta eli 1,0 %). Kunnan tarjoamaan muuhun varhaiskasvatukseen (avoin päiväkoti, kerhotoiminta) osallistui huomattava määrä lapsia eli 24,8 % kaikista kunnan varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, mutta yksityisten palveluntuottajien tarjoamaan muuhun varhaiskasvatukseen vain 3,3 %.

Kaikista Manner-Suomessa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista (N=266 150) 17,4 % oli 20 tunnin varhaiskasvatuksessa. Heistä kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistui 15,1 % ja yksityiseen 2,3 %. (Taulukko 2.6.1. ).

Taulukko 2.6.1. Lapset 20 tunnin varhaiskasvatuksen piirissä Manner-Suomessa