Pelastustoimen suorittama viranomaisvalvonta

Arvioinnin sisältö

  • Valvontasuunnitelmassa suunniteltujen valvontatoimenpiteiden toteutuminen.
  • Annettujen korjausmääräysten jälkivalvonnan toteuttaminen pelastuslaitoksittain.
  • Omavalvonnan eli paloturvallisuuden itsearvioinnin toteuttaminen osana valvontatehtävää.
  • Mistä valvontatehtävistä pelastuslaitokset laskuttavat ja mistä eivät.
  • Erot pelastuslaitosten maksuperusteissa.