Lapset 20 tunnin varhaiskasvatuksen piirissä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon lapsia on 20 tunnin varhaiskasvatuksen piirissä?

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella 5 391 lasta osallistui varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa, joka on 23,1 % kaikista varhaiskasvatuspalveluissa olevista 1-6-vuotiaista lapsista (N=23 293). Heistä 4 795 (88,9 %) osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 596 (11,1 %) käytti yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja.

Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla yksityisten palveluntuottajien varhaiskasvatuspalveluissa oli huomattavasti vähemmän 20 tunnin varhaiskasvatuksessa olevia lapsia kuin kunnan tuottamissa varhaiskasvatuspalveluissa. Näistä lapsista oli kunnan omissa päiväkodeissa 20287 (42,4 %), perhepäivähoidossa 406 (7,5 %), kunnan oman toiminnan muussa varhaiskasvatuksessa 2 102 (39 %) lasta ja yksityisissä hoidossa 596 (11,1 %) lasta. Kunnan palvelujen piirissa siis 88,9 % ja yksityisten palvelujen piirissä 11,1 % 1-6-vuotiaista varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista.

Palvelumuodoittain tarkasteltuna 51 % varhaiskasvatukseen osallistuvista oli päiväkodeissa, 39 % muussa varhaiskasvatuspalveluissa ja 10 % perhepäivähoidossa. (Taulukko 2.6.6.1).

 

 

 

Taulukko 2.6.6.1. Lapset osa-aikaisen varhaiskasvatuksen piirissä