Lapset laajemman varhaiskasvatuksen piirissä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon lapsia on laajemman varhaiskasvatuksen piirissä?

Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla kaikkiaan 5 465 lasta osallistui varhaiskasvatukseen 20-35 tuntia viikossa. Heistä 4 598 (84,1%) osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 867 (23,1 %) käytti yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja. Kaikista palvelumuodoista eniten lapsia oli päiväkodeissa (kunta 68,6 % ja yksityinen 12,6 %). Perhepäivähoidon osuus oli 18,7 % (kunnan oma perhepäivähoito 15,4 % ja yksityinen perhepäivähoito 3,3 %.

Kaikista Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla varhaiskasvatuksessa olevista lapsista (N=23 293) 23,5 % oli laajemman varhaiskasvatuksen piirissä. Heistä kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistui 19,7 % ja yksityiseen 3,7 %.

Maakunnittain tarkasteltuna Kainuussa 73,8 % laajempaan varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista oli kunnan omana toimintana toteuttamassa varhaiskasvatuksessa, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla luku oli 766,4 %.

Palvelumuodoittain tarkasteltuna eniten lapsia oli päiväkodeissa sekä kunnallisissa että yksityisissä palveluissa 81,2 %, ja lähes kaikki loput, 18,7 % perhepäivähoidossa. (Taulukko 2.7.6.1).

Taulukko 2.7.6.1. Lapset laajemman varhaiskasvatuksen piirissä