Nuorten pääsy vaikuttamaan

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Ovatko nuoret päässeet vaikuttamaan kuntalain (410/2015 26§) ja nuorisolain (1285/2016 24§) edellyttämiin asioihin kunnassa?

Kuntalain edellyttämistä asioista nuoret ovat päässeet vaikuttamaan hyvin tai erinomaisesti opiskeluun ja hyvinvointiin liittyviin asioihin sekä Kainuussa että Pohjois-Pohjanmaalla. Tilanne on Pohjois-Suomen AVI-alueella parempi koko maahan verrattuna. Sen sijaan liikkumiseen nuoret ovat päässeet vaikuttamaan Kainuussa vain hieman yli 60 prosentissa kunnista ja Pohjois-Pohjanmaalla 67 prosentissa kunnista. Nuoret ovat päässeet vaikuttamaan terveyteen liittyviin asioihin neljänneksessä Kainuun kunnista ja kolmasosassa Pohjois-Pohjanmaan kunnista. Tilanne on parempi kuin koko maassa. Suurimmat erot löytyvät asumiseen vaikuttamisessa. Pohjois-Pohjanmaalla ei ole yhtään kuntaa, jossa nuoret olisivat päässeet vaikuttamaan asumiseen liittyviin asioihin. Kainuussa sen sijaan yli 12 prosenttia kunnista on tarjonnut nuorille mahdollisuuden vaikuttaa asumiseen liittyviin asioihin. Kainuun tilanne on parempi kuin koko maassa. Kuvio 6.7.6.1.

Nuorisolain edellyttämiin asioihin vaikuttamisessa suurin ero oli kansalaistoiminnan tukemisessa. Kainuussa vain 13 prosenttia kunnista tarjosi nuorille mahdollisuuden vaikuttaa kansalaistoimintaan, kun Pohjois-Pohjanmaan kunnista mahdollisuutta tarjosi puolet kunnista. Muutoin suuria eroja ei löytynyt maakuntien, aluehallintoviraston ja koko maan välillä nuorisolain edellyttämissä asioissa. Kuvio 6.7.6.2.

Nuorilla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus valmistelevissa työryhmissä yli 60 prosentissa Pohjois-Suomen AVI-alueen kunnista. Tilanne oli parempi koko maahan verrattuna. Kaikkien lautakuntien ja jaostojen kokouksissa nuorilla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus 26 prosentissa kunnista, kun koko maassa osuus oli 36 prosenttia kunnista. Kunnanhallituksen kokouksissa 16 prosentilla Pohjois-Suomen AVI-alueen kunnista oli puhe- ja läsnäolo-oikeus, kun koko maan osuus oli vain 12 prosenttia. Muutoin eroavaisuuksia ei ollut Pohjois-Suomen AVI-alueen ja koko maan välillä. Kuvio 6.7.6.3.

Nuorten tekemät aloitteet käsiteltiin ja niihin vastattiin Pohjois-Suomen AVI-alueella 42 prosentissa kunnista. Lähes puolet kunnista vastasi, etteivät nuoret tehneet aloitteita lainkaan vuoden 2017 aikana. Kolmessa kunnassa aloitteita oli kyllä tehty, mutta niihin ei oltu vastattu. Kartta 6.7.6.1. Suoran demokratian toteutuminen tapahtui useimmiten Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla nuorten tekemien aloitteiden kautta. Yli 60 prosentissa Kainuun kunnista oli käytössä omia sähköisiä aloitekanavapalveluja. Pohjois-Pohjanmaan kunnista puolella oli käytössä muita aloitekanavapalveluja, joita ei ollut Kainuussa lainkaan. Kuvio 6.7.6.4.

Pohjois-Suomen AVI-alueen kunnat tekivät paljon yhteistyötä liittyen nuorten osallisuus- ja vaikuttamistyöhön. Vain seitsemän kuntaa ei tehnyt yhteistyötä lainkaan. Kartta 6.7.6.2. Eniten yhteistyötä tehtiin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja lähes puolet kunnista teki yhteistyötä myös ylikunnallisesti. Tosin kuntien välinen yhteistyö ei ollut Pohjois-Suomen AVI-alueella yhtä yleistä kuin koko maassa. Samoin valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä tehtiin harvemmin kuin koko maassa. Niiden kuntien, jotka eivät tehneet yhteistyötä lainkaan, osuus oli suurempi kuin koko maassa. Kuvio 6.7.6.5.

Kartta 6.7.6.1. PSAVI Nuorten tekemien aloitteiden käsittely kunnissa vuonna 2017

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017-kysely.

Kartta 6.7.6.2. PSAVI Kunnissa tehtävä yhteistyö nuorten osallisuus- ja vaikuttamistyössä vuonna 2017

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017-kysely.

Kuvio 6.7.6.1. PSAVI Kuntien osuus, joissa nuoret päässeet vaikuttamaan kuntalain edellyttämiin asioihin hyvin/erinomaisesti

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017-kysely.

Kuvio 6.7.6.2. PSAVI Kuntien osuus, joissa nuoret päässeet vaikuttamaan nuorisolain edellyttämiin asioihin hyvin/erinomaisesti

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017-kysely.

Kuvio 6.7.6.3. PSAVI Nuorten puhe- ja läsnäolo-oikeus poliittisissa päätöksentekoelimissä ja työryhmissä

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017-kysely.

Kuvio 6.7.6.4. Suoran demogratian ja sen mahdollisuudet nuorille kunnassa

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017-kysely.

Kuvio 6.7.6.5. PSAVI Kuntien yhteistyö eri toimijoiden kanssa osallisuus- ja vaikuttamistyössä

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017-kysely