Lapset kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon lapsia on kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä?

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella 12 437 (53,4 %) 1-6-vuotiasta lasta osallistui varhaiskasvatukseen yli 35 tuntia viikossa. Heistä 8412 (67,6 %) osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 4015 (32,4 %) käytti yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja. Tässä varhaiskasvatuksen laajuudessa yksityisten palvelujen käyttö oli suurinta. Eniten lapsia osallistui kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen päiväkodeissa (kunnat 58,8 % ja yksityiset 28,1 %). Perhepäivähoidossa oli 13,0 % kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen osallistuneista lapsista.

Maakunnittain tarkasteltuna Kainuussa kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista oli kunnan omana toimintana toteuttamassa varhaiskasvatuksessa 81,2 %, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla vastaava luku oli 66,3 %.

Palvelumuodoittain tarkasteltuna eniten lapsia oli päiväkodeissa sekä kunnallisissa että yksityisissä palveluissa. Toiseksi eniten osallistuttiin perhepäivähoitoon. (Taulukko 2.8.6.1).

 

Taulukko 2.8.6.1. Lapset kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä