Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella on yhteensä 38 kuntaa. Peruspalveluiden arvioinnin kyselyyn saatiin vastaukset alueen kaikista kunnista.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella asui 31.12.2017 lopussa 1-6-vuotiaita lapsia 36 168, joka on n. 7,4 % alueen väestöstä ja n. 10,4 prosenttia koko Manner-Suomen 1-6 vuotiaista lapsista. Lasten kokonaismäärä on Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella ikävuosittain hienoisessa laskussa.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella asuvista lapsista 97,0 % (N=35 092) oli suomenkielisiä, ruotsinkielisiä oli 74 lasta (0,2%), saamenkielisiä 18 (0,05 %) ja muun kielisiä 2,7 % (984). Kielitaustat ovat samansuuntaisia jokaisessa ikäryhmässä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen 1-6 vuotiaista lapsista (N=36 168) Kainuun alueella asuu 4 006 lasta (11,1%) ja Pohjois-Pohjanmaan alueella 32 162 lasta (88,9%). Varhaiskasvatuksen piirissä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 1-6 vuotiaista lapsista oli kunnan tai yksityisen palveluntuottajan toteuttaman varhaiskasvatuksen piirissä 64,4 % (23 293 lasta). Peruspalvelujen arviointitulosten mukaan Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella varhaiskasvatuksen osallistumisaste on n. 10 % pienempi, kuin Manner-Suomessa keskimäärin (76,3 %). Kainuussa lapsista oli kunnallisen varhaiskasvatuksen tai yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä 84,5% (3 387) ja Pohjois-Pohjanmaalla 61,9 % lapsista (19 906).

Kaikista Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla varhaiskasvatuspalveluissa olevista lapsista 23,1 % (N=5 391), osallistui 20 tuntia viikossa, kun koko maassa osallistutaan keskimäärin 17,4 %. Kaikista alueen varhaiskasvatuspalveluissa olevista lapsista 23,5 prosenttia (N=5 465) osallistui laajempaan varhaiskasvatukseen ja kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen (yli 35 tuntia viikossa) 57,2 prosenttia (N=12 437).