Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Pohjois-Suomen AVI-alueen kuntien nuorten ohjaus- ja kuulemisjärjestelmien tilanne vaihteli kunnittain. Koko maahan verrattuna tilanne on melkein kaikilta osin samanlainen. Kunta- ja nuorisolaki eivät toteudu lakien edellyttämällä tavalla läheskään kaikissa Pohjois-Suomen AVI-alueen kunnissa. Nuoret eivät ole päässeet vaikuttamaan riittävästi eikä heille ole annettu mahdollisuutta tulla kuulluksi. Nuorisvaltuustojen tulee olla kunnanhallituksen asettamia ja niille tulee antaa riittävästi puhe- ja läsnäolo-oikeuksia ryhmiin, joihin nuoret toivovat pääsevänsä. Kuntien tulee huolehtia siitä, että kaikki kunnan nuoret otetaan mukaan, eikä nuorten osallistuminen ja kuuleminen saa jäädä vain harvojen nuorten oikeudeksi.