Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

 • Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla varhaiskasvatukseen osallistuu 64,4 % 1-6-vuotiaista lapsista. Joten noin kolmannes alueen näistä lapsista ei osallistu varhaiskasvatukseen. OECD-maiden keskiarvo varhaiskasvatukseen osallistumisessa on 87 %, eli ero on merkittävä. Maakuntien välillä on selkeä ero, sillä Kainuussa varhaiskasvatukseen osallistuu 84,5 % kaikista 1-6-vuotiaista, mutta Pohjois-Pohjanmaalla vain 61,9 %, mikä on huomattavasti alle valtakunnallisen keskiarvon 76,3 %.
 • Valtaosa osallistuu kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen (76,4 %).
 • Eniten osallistutaan kunnan päiväkodeissa järjestettävään varhaiskasvatukseen (83,9 % % kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista. Kunnan omissa päiväkodeissa varhaiskasvatukseen osallistuu 57,3 % ja yksityisten palveluntarjoajien päiväkodeissa 20,0 % kaikista Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan varhaiskasvatukseen osallistuvista 1-6-vuotiaista lapsista.
 • Perhepäivähoitoon osallistuu 13,6 % kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista.
 • Suurin osa eli hiukan yli puolet varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista osallistuu kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen (53,4 %) valtakunnallisen keskiarvon ollessa 51,5 %.
 • Turvapaikanhakijoita on Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla varhaiskasvatuksessa vain 4 lasta. Nykyisen lainsäädännön mukaan heillä ei ole subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen.

 

Toimenpide-ehdotukset

 • Varhaiskasvatukseen osallistumisprosentin nostamiseksi tulee kaikille lapsille tarjota maksuton 20 tunnin varhaiskasvatus.
 • Varhaiskasvatusta tulee kehittää perheiden tilanteiden ja tarpeiden näkökulmasta joustavaksi.
 • Varhaiskasvatuksen kehittämiseksi sen tilastointia tulee kehittää.
 • Varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä tulee turvapaikanhakijoiden osalta kehittää.
 • Varhaiskasvatuksen laatu ja yhdenmukaisuus tulee varmistaa kunnallisten ja yksityisten sekä eri palvelumuotojen osalta.