Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Tietolähteet

Perusopetuslaki (628/1998) 32 §

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulumatkajärjestelyjen toimivuus, aluehallintovirastojen kunnille lähettämä webropol-kysely helmikuussa 2018

Peruspalvelujen arviointi 2015: Perusopetuksen saavutettavuus

Peruspalvelujen arviointi 2013: Perusopetuksen saavutettavuus

Kuljetusoikeuden piirissä olevien peruskoulun oppilaiden lukumäärät 2017. Tilastokeskus.

Perusopetuksen koulujen (oppilaitostyypit 11, 12 ja 19) oppilasmäärät eriteltyinä 1-6, 7-9 ja 1-9 oppilaitoksiin 2017. Tilastokeskus.

Väestö iän (1-v.) sukupuolen mukaan ja alueittain 2017. Tilastokeskus