Esi- ja opetuksen koulukuljetukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka pitkiä ovat esiopetuksen, perusopetuksen ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden koulumatkat?

Kainuussa lähes 20 prosentilla ja Pohjois-Pohjanmaalla yli kahdeksalla prosentilla kuljetusoppilaista koulumatka oli yli 20 kilometriä. Alle kolmen kilometrin koulumatka oli vajaalla yhdeksällä prosentilla Kainuun ja yli 12 prosentilla Pohjois-Pohjanmaan kuljetusoppilaista.

Esiopetuksen oppilaiden koulumatkat

Kunnilta saatujen vastausten mukaan yli 50 kilometrin pituinen matka esiopetukseen oli koko maassa kuudella oppilaalla. Taulukosta 3.7.6.1. ilmenee, että yksi heistä asui Kainuussa ja kaksi Pohjois-Pohjanmaalla. Kainuussa yli 20 kilometrin koulumatka oli lähes joka neljännellä esioppilaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla vain joka kahdennellakymmenennellä (vajaa 6 %). (Taulukko 3.7.6.1.).

Perusopetuksen oppilaiden koulumatkat

Kyselyyn vastanneissa kunnissa oli 48 alakouluikäisellä oppilaalla yli 50 kilometrin mittainen koulumatka (Taulukko 3.7.6.2.). Heistä 28, siis yli puolet, oli Kainuussa. Suhteellisesti tarkastellen kainuulaisilla oppilailla oli eniten pitkiä koulumatkoja, sillä lähes joka kuudennella kainuulaisella oppilaalla oli koulumatkaa yli 20 kilometriä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Manner-Suomessa yli 20 kilometrin koulumatka oli suunnilleen joka kahdennellakymmenennellä. Yleisimmin koulumatkan pituus oli 510 kilometriä niin Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla kuin Manner-Suomessakin.

Kyselyyn vastanneiden kuntien yläkouluikäisistä koulukuljetusten piirissä oli selkeästi enemmän oppilaita kuin alakoululaisista. Kainuulaisista useammalla kuin joka viidennellä oppilaalla oli koulumatkaa enemmän kuin 20 kilometriä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Manner-Suomessa yli 20 kilometrin koulumatka oli joka kahdeksannella oppilaalla. Myös yläkouluikäisillä koulumatka oli useimmin 5−10 kilometriä. Yli 50 kilometrin mittainen koulumatka oli 91 oppilaalla, joista suunnilleen kolmannes oli Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla (Taulukko 3.7.6.3.).

Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden koulumatkat

Kyselyyn vastanneissa kunnissa alakouluikäisten erityistä tukea saaneiden oppilaiden yleisin koulumatka oli Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Manner-Suomessa 5−10 kilometriä. Yli 50 kilometrin koulumatka oli koko Manner-Suomessa viidellä oppilaalla. Heistä kaksi oli Kainuussa ja yksi Pohjois-Pohjanmaalla. (Taulukko 3.7.6.4.)

Erityistä tukea saaneista alakouluikäisistä joka kahdeskymmenes oppilas Pohjois-Pohjanmaalla ja Manner-Suomessa oli koulumatkakuljetuksen piirissä, mutta kainuulaisista suunnilleen joka kahdeksas.

Yläkoululuikäisistä erityistä tukea saaneista kainuulaisista oppilaista noin joka kolmas oli koulukuljetuksen piirissä, Pohjois-Pohjanmaalla joka kahdeksas ja Manner-Suomessa suunnilleen joka kymmenes.  Kainuussa erityistä tukea saaneilla yläkoulun oppilailla yleisin koulumatka oli 20−50 kilometriä, kun taas Manner-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla koulumatkan pituus oli yleisimmin 5−10 kilometriä. (Taulukko 3.7.6.5.)

Taulukko 3.7.6.1. Kuljetusoikeuden saaneiden esiopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan, km

Taulukko 3.7.6.2.Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan, km

Taulukko 3.7.6.3. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan, km

Taulukko 3.7.6.4. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden matka yhteen suuntaan, km

Taulukko 3.7.6.5. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden matka yhteen suuntaan, km