Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kuviot ja taulukot

Kuviot

Kuvio 6.6.6.1.  PSAVI Nuorille tarjotut vapaa-ajan osallisuuden menetelmät kunnissa

Kuvio 6.7.6.1. PSAVI Kuntien osuus, joissa nuoret päässeet vaikuttamaan kuntalain edellyttämiin asioihin hyvin/erinomaisesti

Kuvio 6.7.6.2.  PSAVI Kuntien osuus, joissa nuoret päässeet vaikuttamaan nuorisolain edellyttämiin asioihin hyvin/erinomaisesti

Kuvio 6.7.6.3. PSAVI Nuorten puhe- ja läsnäolo-oikeus poliittisissa päätöksentekoelimissä ja työryhmissä

Kuvio 6.7.6.4.  PSAVI Kuntien yhteistyö eri toimijoiden kanssa osallisuus- ja vaikuttamistyössä

Kuvio 6.7.6.5. PSAVI Kuntien yhteistyö eri toimijoiden kanssa osallisuus- ja vaikuttamistyössä

Kuvio 6.8.6.1. PSAVI  Kunnisssa käytettävät tiedotuskanavat

Kuvio 6.8.6.2.  PSAVI Arvio, miten hyvin tiedottaminen vastaa nuorten tarpeita

Kuvio 6.8.6.3. PSAVI Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvän koulutuksen järjestäminen kunnissa

Kuvio 6.8.6.4. PSAVI Ryhmien määrä, joille kunnissa järjestetään nuoren osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää koulutusta

 

Kartat

Kartta 6.6.6.1. PSAVI Nuorisovaltuustot kunnissa vuonna 2017

Kartta 6.6.6.2.  PSAVI Nuorten tekemät aloitteet kunnissa vuonna 2017

Kartta 6.7.6.1. PSAVI Nuorten tekemien aloitteiden käsittely kunnissa vuonna 2017

Kartta 6.7.6.2. PSAVI Kunnissa tehtävä yhteistyö nuorten osallisuus- ja vaikuttamistyössä vuonna 2017

Kartta 6.8.6.1. PSAVI Tiedotuskanavat, joiden kautta nuoria tiedotetaan kunnassa