Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kuviot

Kuvio 7.6.6.1. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntien liikuntatoimen kokonaismenot vuosina 2010 ja 2016 asukaslukuun suhteutettuna (€/asukas)

Kuvio 7.6.6.2. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntien liikuntatoimen toimintamenot, investointimenot (ilman korjausinvestointeja) ja kokonaismenot vuosina 2010-2016 vuoden 2016 rahassa

Kuvio 7.6.6.3. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntien liikuntatoimen toimintamenot vuosina 2010 ja 2016 asukaslukuun suhteutettuna (€/asukas)

Kuvio 7.6.6.4. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntien liikuntatoimen investointimenot (ilman korjausinvestointeja) vuosina 2010-2016 vuoden 2016 rahassa

Kuvio 7.6.6.5. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntien liikuntatoimen avustukset vuosina 2010 ja 2016 asukaslukuun suhteutettuna (€/asukas)

Kuvio 7.6.6.6. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntien liikuntatoimen palkat ja palkkiomenot vuosina 2010 ja 2016 asukaslukuun suhteutettuna (€/asukas)

Kuvio 7.7.6.1. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntien liikuntatoimen henkilöstömäärä asukasta kohden vuosina 2010 ja 2016 (htv/1000 asukasta)

Kuvio 7.7.6.2. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntien liikuntatoimen eri henkilöstöryhmien henkilötyövuosimäärät ja työsuhteen laatu vuosina 2010 ja 2016

 

Kartat

Kartta 7.6.6.1. Kuntien liikuntatoimen toimintamenot vuonna 2016