Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Taulukossa 6.4.6.1.  tarkastellaan 0-28 -vuotiaiden määrän muutosta PSAVIn alueella vuosina 2014-2017. Ei ole yllättävää huomata, että ikäryhmän koko on pienentynyt Kainuussa lähes 1 300 henkilöllä. Yllättävää sen sijaan on havaita, että myös Pohjois-Pohjanmaalla trendi on samansuuntainen, vähennys 2 016 henkilöä. Kainuussa vähenemistä on tapahtunut molemmissa seutukunnissa. Pohjois-Pohjanmaalla ainoastaan Oulun seutukunnassa muutos on positiivinen (yli 900 henkilö), kaikissa muissa seutukunnissa ikäryhmän koko on pienentynyt. Kainuussa tarkasteluajanjakson muutos oli -5,7 % ja Pohjois-Pohjanmaalla -1,3 %.

Taulukossa 6.4.6.2.  tarkastellaan 0-28 -vuotiaiden osuutta väestöstä vuosina 2014-2017. Kokonaisuutena ikäryhmän osuus PSAVIn alueen koko väestöstä on alentunut -76 %-yks. Kainuussa luku -0,86 %-yks. ja Pohjois-Pohjanmaalla -0,80 %-yks. Kokonaisväestöön suhteutettuna maakuntien välinen ero oli hyvin pieni. Suhteellinen muutos oli negatiivinen kaikissa seutukunnissa. Suurin muutokset olivat Kehys-Kainuussa (-1,71 %-yks.) ja Koillismaalla (-1,55 %-yks.). Myös Oulun seutukunnassa muutos oli negatiivinen (-0,71 %-yks.).

Taulukko 6.4.6.1. 0-28 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 6.4.6.2. 0-28 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet