Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Määrällisesti kolme suurinta liikuntapaikkojen palveluryhmään PSAVIn alueella olivat ulkokentät ja liikuntapuistot (1 484 kpl), maastoliikuntapaikat (1 221 kpl) ja virkistyskohteet ja palvelut (870 kpl) (Taulukko 7.4.6.1.).  Yhteensä liikuntapaikkoja oli 4 635 kpl, mistä Pohjois-Pohjanmaalle sijoittui 3 543 kpl ja Kainuuseen 1 093 kpl. Tarkasteltaessa liikuntapaikkojen palveluryhmiä maakuntien välillä huomataan, että Kainuussa on suhteessa enemmän maastoliikuntapaikkoja (ero 11 %-yks.) ja virkistyskohteita ja palveluja (ero lähes 6 %-yks.) Pohjois-Pohjanmaahan verrattuna. Pohjois-Pohjanmaalla puolestaan oli suhteellisesti enemmän ulkokenttiä ja liikuntapuistoja Kainuuseen verrattuna (ero noin 11 %-yks.) (Kuvio 7.4.6.1.).

 

Taulukko 7.4.6.1. Liikuntapaikkojen määrä vuonna 2018

Lähde: Lipas

Kuvio 7.4.6.1. Liikuntapaikkojen jakauma vuonna 2018

Lähde: Lipas