Kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä

Pohjois-Suomi

Toimintaympäristö

PSAVIn alueella pääkirjatojen lukumäärä on pysynyt lähes vakiona vuosina 2014-2017 (Taulukko 8.4.6.1.). Vuonna 2017 alueella oli 37 pääkirjastoa. Takastelujaksolla Kainuussa lukumäärä on alentunut yhdellä (yht. 8 kpl)  ja Pohjais-Pojanmaalla noussut yhdellä (yht. 29 kpl). Lukumääräisesti muutos on pieni, mutta prosentuaalisesti sekä yleisen merkityksen kannalta huomattava. Sivukirjastojen kohdalla lukumäärän muutos on ollut molemmissa maakunnissa aleneva (Taulukko 8.4.6.2.). Vuoteen 2014 verrattuna molemmissa maakunnissa sivukirjastojen määrä on alentunut yhdellä kappaleella. Vuonna 2017 Kainuussa oli 4 ja Pohjois-Pohjanmaalla 41 sivukirjastoa.

Kokonaisuutena tarkasteltuna kirjastojen aukiolotunnit (Taulukko 8.4.6.3.), jolloin henkilökunta on paikalla, ovat vähentyneet lähes 3 200 tuntia (noin -2 %). Muutoksen suunta on ollut maakunnissa erilainen; Kainuussa tuntimääräinen väheminen on ollut lähes 4 000 ja Pohjois-Pohjanmaalla lisäystä on tullut noin 800 tuntia. Omatoimikirjastojen kohdalla aukiolotuntien määrät ovat kasvaneet molemmissa maakunnissa (Taulukko 8.4.6.4.). Vuonna 2017 omatoimikirjastojen aukiolotuntien määrä oli noin 2 100 ja Pohjois-Pohjanmaalla 22 500.

Vuosina 2014-2017 nuorten, 0-14 -vuotiaat, määrä on alentunut (Taulukko 8.4.6.5.). Kainuussa ikäryhmä on pienentynyt noin 500 ja Pohjois-Pohjanmaalla lähes 1 400 henkilöllä. Merkille pantavaa on, että muutos on saman suuntainen kaikissa seutukunnissa. Prosentuaalisesti suurimmat alenemiset ovat tapahtuneet Kehys-Kainuun (-9,9 %) ja Nivala-Haapajärven seutukunnissa (-4,9 %). Tarkasteltaessa edellä mainitun ikäryhmän osuutta koko väestöstä havaitaan, että muutos saman suuntainen (Taulukko 8.4.6.6.). PSAVIn alueella muutos oli -0,43, Kainuussa -0,27 ja Pohjois-Pohjanmaalla -0,5 %-yks.

Taulukko 8.4.6.1. Pääkirjastojen määrä vuosina 2014-2017

Lähde: kirjasto.fi

Taulukko 8.4.6.2. Sivukirjastojen määrä vuosina 2014-2017

Lähde: kirjasto.fi

Taulukko 8.4.6.3. Kirjastojen aukiolotunnit vuosina 2014-2017, henkilökunta paikalla

Lähde: kirjasto.fi

Taulukko 8.4.6.4. Kirjastojen aukiolotunnit vuosina 2014-2017, omatoimikirjastot

Lähde: kirjasto.fi

Taulukko 8.4.6.5. 0-14 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 8.4.6.6. 0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet