Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka suuri osa esi- ja perusopetuksen oppilaista on koulukuljetusten piirissä?

Vuonna 2017 kuljetusoikeuden piirissä oli keskimäärin 22,9 prosenttia Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen esi- ja perusopetuksen oppilaista. Kuljetusoppilaiden suhteellisissa osuuksissa oli iso ero Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien välillä.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2017 Kainuussa oli 2 431 ja Pohjois-Pohjanmaalla 11 313 kuljetusoikeuden piirissä olevaa peruskoulun oppilasta. Yhteensä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella oli siis 13 744 kuljetusoppilasta. Alueen kouluissa oli vuonna 2017 yhteensä 60 026 oppilasta, joten kuljetusoikeuden piirissä oli 22,9 prosenttia kaikista oppilaista, eli enemmän kuin joka viides. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien välillä oli iso ero, sillä Kainuussa useampi kuin joka kolmas oli kuljetusoikeuden piirissä ja Pohjois-Pohjanmaalla hiukan yli viidennes. Pohjois-Pohjanmaalla tilanne oli likimain samanlainen kuin Manner-Suomessa keskimäärin. (Kuvio 3.6.6.1.)

Kuljetusoppilaiden suhteellinen osuus PSAVIn alueella on vuodesta 2015 pienentynyt 1,6-prosenttiyksiköllä. Maakuntien kehitys on keskenään erisuuntainen, sillä Pohjois-Pohjanmaalla kuljetusoppilaiden suhteellinen osuus on pienentynyt lähes kahdella prosenttiyksiköllä, kun taas Kainuussa kuljetusoppilaiden osuus on kasvanut 1,5-prosenttiyksikköä. Kuljetusoppilaiden lukumäärä alueella oli vuonna 2017 noin 700 pienempi kuin kaksi vuotta aikaisemmin.

Kuvio 3.6.6.1. PSAVI kuljetusoikeuden piirissä olevat oppilaat

Lähde: Tilastokeskus