Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka suuri on kuljetuskustannusten muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017 ja mitkä ovat muutoksen syitä?

Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla koulukuljetuskustannukset laskivat hiukan vuodesta 2016. Niissä kunnissa, joissa kustannukset nousivat, merkittävimpänä syynä pidettiin kuljetuskustannusten yleistä nousua.  

Vuoden 2017 koulukuljetuskustannukset Manner-Suomessa nousivat aluehallintoviraston kyselyyn vastanneiden kuntien kohdalla keskimäärin 1,5 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Sen sijaan Kainuussa koulukuljetuskustannukset laskivat reilun prosentin ja Pohjois-Pohjanmaalla 0,2 prosenttia.

Kustannustason muutokseen vastaajat näkivät tärkeimpänä syynä yleisen kustannustason nousun. Sama syy nousi merkittävimmäksi sekä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuin Manner-Suomen kuntienkin vastauksista. Toiseksi tärkeimmäksi syyksi nousi palvelun tarjoajien vähäisyys, joskin tässä asiassa oli selviä kuntakohtaisia eroja.