Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Onko kunnassa vahvistetut koulukuljetuksen periaatteet/suunnitelma?

Suurimmassa osassa kuntia on laadittu ja vahvistettu koulukuljetusten perusteet tai suunnitelma.

Perusopetuslaissa on säädetty, milloin oppilaalla on ehdoton oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Koulutuksen järjestäjälle jää kuitenkin harkintavaltaa siitä, milloin oppilaan koulumatka on oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen niin vaikea, rasittava tai vaarallinen, että hänellä katsotaan olevan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Oppilaiden yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi on tärkeää, että koulutuksen järjestäjä on päättänyt koulukuljetuksen periaatteet.

Kuntien antamien vastausten perusteella koulukuljetusten periaatteet on vahvistettu kaikissa Kainuun kunnissa. Pohjois-Pohjanmaalla kaksi kuntaa ilmoitti, että koulukuljetusten periaatteet olivat parhaillaan tekeillä ja yhdessä kunnan mainittuja periaatteita ei ollut. Kaiken kaikkiaan koulukuljetusten periaatteet oli vahvistettu 91 prosentissa vastanneista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnista. Tilanne alueella oli hiukan parempi kuin valtakunnallisesti, sillä Manner-Suomen vastaava prosenttiosuus jäi hiukan alle 90.