Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kerätäänkö kunnassa palautetta koulukuljetuksen oppilailta ja huoltajilta?

Vain harvat Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnat keräsivät kuljetusoppilailta tai heidän huoltajilta säännöllisesti palautetta koulukuljetusten järjestämisestä ja sujumisesta.

Koulukuljetukset järjestetään pääsääntöisesti linja-auto- tai taksikuljetuksina. Joidenkin oppilaiden koulumatkoihin sisältyy molempia. Koulutuksen järjestäjille koulukuljetusten suunnittelu on haastava tehtävä. Oppilaiden työjärjestyksien ja linja-auto-/taksikuljetusten yhteensovittaminen kustannustehokkaasti niin, ettei oppilaille kerry kohtuuttoman pitkiä koulumatka-aikoja eikä autojen kuljetuskapasiteetteja ylitetä, vaatii monien tekijöiden yhtäaikaista hallintaa. Lisäksi kesken lukuvuoden tapahtuvat muutokset kuljetusoppilaissa saattavat joskus aiheuttaa isoja säätöjä kuljetusjärjestelyissä. Hyvällä kuljetuksien suunnittelulla ja tarkoituksenmukaisella toteuttamisella on merkittäviä vaikutuksia oppilaiden koulupäiviin. Pitkien koulumatka-aikojen välttämiseksi on tärkeää, että oppilailla on mahdollisimman vähän odotustunteja ennen koulupäivän alkamista tai koulupäivän päättymisen jälkeen. Myös koulukuljetuksiin kuluva aika, siis linja-autossa/taksissa istuminen, tulisi minimoida.

Koulukuljetusten järjestämiseen liittyvistä asioista on tarpeen kerätä asiakaspalautetta myös oppilailta. Kuntien antamien vastausten perusteella palautetta oppilailta kerättiin kuitenkin suhteellisen vähän, sillä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnista alle 10 prosenttia vastasi keräävänsä järjestelmällisesti palautetta säännöllisesti tai melko säännöllisesti. Koko maan keskiarvo oli hiukan korkeampi, noin 15 prosenttia. Myös toisesta ääripäästä katsoen tilanne näytti samansuuntaiselta. Lähes 80 prosenttia Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnissa ilmoitti, ettei niissä kerätä järjestelmällisesti palautetta koulukuljetuksen piirissä olevilta ollenkaan tai lähes ollenkaan. Manner-Suomessa näin vastasi vähän yli 60 prosenttia kunnista.