Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Onko nuorille luotu kattava osallistumis- ja kuulemisjärjestelmä?

Vuoden 2017 kuntavaaleissa lähes 90 prosentissa Pohjois-Suomen AVI-alueen kunnista oli alle 29-vuotiaita nuoria ehdolla. Yli puolet kunnista myös valitsi nuoria kunnanvaltuustoon ja lähes 70 prosenttia kunnista valitsi nuoria lautakuntiin ja jaostoihin.

Pohjois-Suomen AVI-alueen kunnista 82 prosentilla oli kunnanhallituksen asettama nuorisovaltuusto tai nuorten vaikuttajaryhmä. Viidellä kunnalla oli jonkin toisen tahon asettama ja kahdella ei ollut lainkaan nuorisovaltuustoa. Kartta 6.6.6.1. Pohjois-Suomen tilanne on parantunut vuosien 2007 ja 2010 tilanteista, jolloin vaikuttajaryhmiä oli 74 prosentissa kunnista.

Nuoret tekivät aloitteita vuoden 2017 aikana puolessa Pohjois-Suomen AVI-alueen kunnista. Kartta 6.6.6.2. Kymmenessä kunnassa tehtiin yksi aloite vuoden aikana. Muutamassa kunnassa aloitteita tehtiin useita kymmeniä. Omia sähköisiä aloitekanavapalveluja oli käytössä 37 prosentilla kunnista ja lähes 40 prosentilla kunnista oli käytössä muita aloitekanavapalveluja kuten nuortenideat.fi.

Koulu- ja opiskeluympäristössä Pohjois-Suomen AVI-alueen kunnista lähes 95 prosentissa nuoret pääsivät vaikuttamaan ja osallistumaan yläkoulujen oppilaskunnissa ja hieman yli 80 prosenttia kunnista tarjosi vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia alakoulujen oppilaskuntatoiminnan kautta.

Vapaa-ajalla Pohjois-Suomen AVI-alueen kuntien nuoret pääsivät vaikuttamaan nuorisojärjestöjen ja yhdistysten toimintaan 84 prosentissa kunnista. Osuus on hieman suurempi koko maahan verrattuna.  Myös nuorten omaehtoista toimintaa tarjottiin suuremmassa osassa kuntia Pohjois-Suomen AVI-alueella kuin koko maassa. Sen sijaan keskustelutilaisuuksia kunnan päättäjien kanssa järjesti vain 55 prosenttia kunnista, kun koko maan osuus oli hieman yli 60 prosenttia. Poliittisten järjestöjen toiminta ja osallistuva budjetointi eivät nekään olleet kovin suosittuja Pohjois-Suomen AVI-alueella koko maahan verrattuna. Kuvio 6.6.6.1.

Kartta 6.6.6.1. PSAVI Nuorisovaltuustot kunnissa vuonna 2017

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017-kysely.

Kartta 6.6.6.2. PSAVI Nuorten tekemät aloitteet kunnissa vuonna 2017

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017-kysely.

Kuvio 6.6.6.1. PSAVI Nuorille tarjotut vapaa-ajan osallisuuden menetelmät kunnissa

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017-kysely