Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

PSAVIn alueella 7-12 -vuotiaiden määrä on kasvanut vuosien 2014-2017 välisenä aikana 1 350 henkilöllä (Taulukko 3.4.6.1.) . Tästä positiivisesta kokonaismuutoksesta Kainuun osuus oli vajaa 5 % ja Pohjois-Pohjanmaan osuus lähes 96 %. Kainuussa ikäryhmän kasvu tapahtui Kajaanin seutukunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla lähes yksinomaan Oulun seutukunnassa. Suhteellisesti suurin ikäryhmän koon alenemista tapahtui Kehys-Kainuussa mutta on huomattava, että paikoin myös Pohjois-Pohjanmaalla (Haapaveden-Siikalatvan ja Oulunkaaren seutukunnissa) trendi oli samasuuntainen. Keskimäärin 7-12 -vuotiaiden osuus väestöstä oli PSAVIn alueella 8,1 % (Taulukko xxx). Kainuussa vastaava lukema oli 6,2, % ja Pohjois-Pohjanmaalla 8,1, %. Ikäryhmän osuuden muutos vuosien 2014-2017 välisenä aikana oli PSAVIn alueella +0,26 %-yks. Muutos oli negatiivinen ainoastaan Kehys-Kainuun ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnissa (Taulukko 3.4.6.2.).

Saman ajanjakson muutos 13-15 -vuotiaiden kohdalla oli dramaattisempi. Vaikka lukumääräinen muutos oli PSAVIn alueella positiivinen, oli maakuntien välinen ero suuri (Taulukko 3.4.6.3.). Kainuussa ikäryhmän koko aleni lähes 150 henkilöllä ja lisääntyi Pohjois-Pohjanmaalla yli 800 henkilöllä. Seutukunnittaisessa tarkastelussa havaitaan, että Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja erityisesti Koillismaan (-10,2 %-yks.) seutukunnissa ikäryhmän koko aleni. Suurin suhteellinen aleneminen tapahtui Kehys-Kainuun seutukunnassa, -13,6 %-yks. 13-15 -vuotiaiden ikäryhmän osuus väestöstä on kasvanut vuosien 2014-2017 välisenä aikana PSAVIn alueella 0,13 %-yks., vaikka muutos on ollut Kainuussa negatiivinen (Taulukko 3.4.6.4.).

Esiopetuksen oppilasmäärä vuosien 2013-2016 välisenä aikana on PSAVIn alueella alentunut koulun yhteydessä esiopetusta saavien kohdalla (-5,4 %-yks.). Päivähoidon yhteydessä esiopetusta saavien oppilaiden määrä on pysynyt ennallaan. Erityisesti esiopetusta koulujen yhteydessä saavien kohdalla kehityssuunnat poikkeavat Kainuussa (+12,7 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (-5,4 %) toisistaan. Kokonaisuudessaan esiopetusta saavien oppilaiden määrä on alentunut yli 100 henkilöllä (-1,6 %). Kehityssuunta poikkeaa valtakunnallisesta trendistä (Taulukko 3.4.6.5.).

Taulukko 3.4.6.1. 7-12 -vuotiaiden määrä 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.6.2. 7-12 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.6.3. 13-15 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.6.4. 13-15 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.6.5. Esiopetuksen oppilasmäärät 20.9. vuosina 2013-2016

Lähde: Kouluhallinnon tilastopalvelu Vipunen