Sammandrag

Innehåll

Rätten till småbarnspedagogik

Skolskjuts till förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Tillgång och åtkomlighet till kulturella tjänster

Överföringen av grundläggande utkomststöd till FPA och följderna av detta i kommunerna

Ungas möjligheter till inflytande och delaktighet / tillgången till tjänsterna

Resursallokeringen inom kommunala idrottstjänster

Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet

Räddningsväsendets myndighetstillsyn