Småbarnspedagogik

Sammandrag

Av den svenskspråkiga småbarnspedagogiken ordnas största delen inom kommunal verksamhet, 86,9 %. Den nationella nivån är 83,1 %. Den vanligaste formen av småbarnspedagogik är daghemsverksamhet. I svenskfinland uppgår andelen daghemsbarn till 79,5 % av totala antalet barn inom småbarnspedagogiken medan den nationella motsvarande andelen är 84,0 %. Småbarnspedagogik på deltid ordnas i större utsträckning som övrig småbarnspedagogik, då klubbar, parkverksamhet och öppen småbarnspedagogik ofta ordnas endast ett fåtal timmar per dag. (Figur 10.4.1)

Figur 10.4.1.